Anjo de Haan | Fotojournalist

Privacybeleid 

Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in. 

Ik werk als fotojournalist en als fotograaf, voor journalistieke publicaties in kranten en tijdschriften. 
Tevens werk ik als computerspecialist, en kunnen mensen mij vragen hun computerproblemen op te lossen.

Ik ga vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw gegevens! Deze website gebruikt twee cookies om de site goed te laten werken. Er wordt geen profilerig toegepast op persoongegevens.

Ook respecteer ik de privacy van de bezoekers van deze site. Als u mij een email stuurt wordt die vertrouwelijk behandeld.  Verwerking van uw eventuele persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Deze gegevens worden electronisch opgeslagen zolang er sprake is van een klantrelatie, in een speciaal factureringsprogramma van Osirius, uitsluitend op een goed beveiligde pc (dus niet online, of in de cloud), voorzien van de nieuwste updates, en voorzien van een firewall en antivirussoftware. Iedere maand wordt een backup van die gegevens gemaakt op een externe harde schijf, die alleen dan voor dat doel aan de pc wordt aangesloten. Buiten die handeling is de externe schijf nooit verbonden met een computer. 

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zijn (foto)journalistiek en bedrijfsbelang (factureren en afspraken maken)

Voor computerhulp kunt u mij inschakelen om u te helpen met uw computer('s) en/of tablet('s). Vaak bevatten deze apparaten veel persoonlijke informatie. Het kan zelfs zijn dat ik per ongeluk of op uw verzoek uw wachtwoord zie. U kunt er dan op rekenen dat ik zeer vertrouwelijk met uw informatie zal omgaan. 

Uw informatie zal nooit worden gedeeld met derden.  

Omdat ik veel waarde hechtt aan een duidelijk en transparant privacybeleid heb ik de volgende regels opgesteld. Ik ben verplicht daarnaar te handelen.

  1. Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om mijn dienstverlening aan de klant te onderhouden en een factuur te kunnen sturen. U kunt hierbij denken aan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd.
  3. Alle overige gegevens die mij onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (waaronder documenten, e-mails, wachtwoorden, etc).

Inzage, correctie en recht van verzet

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens stuur ik u uiterlijk twee weken na uw schriftelijke verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zal ik gegevens aanpassen of verwijderen.

Anjo de Haan
Hoofdstraat 21
9989 AM Warffum


Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Folibee
Anjo de Haan